SUN MOON STAR
Các khóa học Mặt trời, Trăng, Sao dành cho lứa tuổi bé nhất, 3 tuổi được trải nghiệm ngôn ngữ thứ 2 lần đầu tiên.

Mục tiêu của khóa học không nằm một mình trong ngôn ngữ mà là cơ hội được trải nghiệm một môi trường ngôi ngữ mới thông qua hình ảnh, các đồ vật có thể sờ mó, các trò chơi, bài hát, vận động, và một cách nhìn mới trong cuộc sống của trẻ.  Trẻ sẽ được giới thiệu tới các chủ đề rất gần gũi và vui nhộn như  Các con vật, Màu sắc, Hình khối, Gia đình, Thân thể, Thức ăn, Cảm xúc, Đồ chơi, Quần áo. ..

Ngôn ngữ nói sử dụng hàng ngày được đưa vào một cách tự nhiên trong ngữ cảnh như lễ giáo (Greetings, Sorry, Excuse me, Thank you…) cũng như các mệnh lệch (Stand up, Sit down, Turn around, Walk, Run, Jump…) với nhiều hoạt động và trò chơi Phản hồi tổng thể (TPR). Điều quan trọng nhất là thật nhiều âm nhạc và các bài hát để mở rộng trái tim của trẻ đến với Tiếng Anh. Trẻ sẽ sẵn sàng cho Tiny Talk sau khi làm quen Tiếng Anh qua lớp này.

 

Tên khóa học

Trình độ bắt đầu

Trình độ sau khóa học

Sĩ số lớp

Độ dài khóa học

Lịch học

Star

Non

Sun

12-15

18 giờ/2 giờ/tuần/4 tuần/tháng/3tháng

5.30-7.30PM ngày thường hoặc 9.30-11.30 AM Thứ Bảy và Chủ nhật.

Sun

Star

Moon

12-15

Moon

Sun

Tiny Talk 1

12-15

 

Giáo viên giảng dạy: 1 giáo viên nước ngoài và 2 giáo viên trợ giảng.

Sun Program: My first adventure

Khóa học Mặt Trời : Khám phá Tiếng Anh đầu tiên của bé

Thời lượng: 13 tuần. Khóa học Mặt Trời 1 chủ yếu tập trung vào lần tiếp cận Tiếng Anh đầu tiên của các bé. Khóa học bắt đầu với các khái niệm cơ bản nhưng vô cùng quan trọng đối với sự phát triển trí não và ngôn ngữ của bé như: màu sắc, hình khối, con số. Khóa học còn giúp các bé làm quen với môi trường lớp học, trải nghiệm môi trường Tiếng Anh với giáo viên bản ngữ. Chính vì thế, Mặt Trời 1 chính là khóa nền tảng mở đầu của toàn bộ Khóa Học Mặt Trời-Trăng-Sao 

Week/

Tuần

 

Unit Overview/Nội dung bài học

Key Vocabulary/Ngôn ngữ chính

Commands/Mệnh lệnh

Songs/Phonics and Review/Bài hát/Ngữ âm/ Ôn tập

Art Projects/Extra Curricula Activities/ Nghệ thuật sáng tạo, hoạt động thêm

Week 1:

Welcome to Sun class!

Theme: Getting to know you; A World Full of Color!

-Hello! Hi! I’m__

-Red, Blue, Yellow and Purple

 

-Stand up, Sit Down

-The “Hello” song

- “I see something Blue” Song

- “Bye Bye Good bye” song

Color the object using red, green, yellow and blue

Week 2

-How are you? I’m fine!

 

-Green, Pink, Orange and Brown

-Jump, Run, Walk

-The “Hello” song

- The “Hello, how are you” song

- “I see something Blue” Song

- “I see something Pink” Songs

- “Bye Bye Good bye” song

-Worksheet: match the color

Week 3

-Here you are. Thank you.

 

-White, Black and Grey

-Shh! Be Quiet

-Listen

-The “Hello” song SS1

- The “Hello, how are you” song

- “I see something Blue” Song

- “I see something Pink” song

- “Bye Bye Good bye” song

-Coloring activities

 

 

Week 4

-Review greetings:

Focus on introductions.

-Focus on colors learned.

-Review the basic commands learned.

-The “Hello” song

- The “Hello, how are you” song

- “I see something Blue” Song

- “I see something Pink” Song

- “Bye Bye Good bye” song

-Children bring something from home to present to the class.

Week 5

Theme: Shapes and Numbers!

 

-Circle, Diamond,  Square, and Heart

-Up, down, sit down

-The “Hello” song SS1

- The “Hello, how are you” song

-The “Hello Can you clap your hands?” song

- “Make a Circle” Song

- “The Shape Song #1”

-Work sheet: Color and match the shape.

Week 6

-Numbers 1-5

-Review Shapes

-One, Two, Three, Four and Five

-Clap your hands (counting enrichment)

-The “Hello Can you clap your hands?” song

- “Make a Circle” Song SS1

- “The Shape Song #1”

- “Five Little Monkeys” Song

Phonics: Th/Ff

-Counting activities/Number recognition.

Week 7

-Numbers 6-10

-Review colors

-Six, Seven, Eight, Nine and Ten.

-Count your fingers.

-Clap to ten.

-Song: Different counting from 1 to 10 songs

-Worksheet:

Count and color the shapes.

Week 8

-Review Numbers 1-10

-Review shapes

1-10/Circle, Diamond, Square and Heart

-Jump, Stand up/Sit Down, Turn Around

-Review songs:

-The “Hello Can you clap your hands?” song

- “Make a Circle” Song SS1

- “The Shape Song #1”

- “Five Little Monkeys” Song

-Make a star using colors learned.

Week 9:

 

Theme: In The Classroom

-Pencil, Pen, Paper and Book.

-Take out

-Put away

 

Focus on the different phonic sounds “Pp” and “Bb”

- Coloring Worksheet of different classroom objects

Week 10

-Classroom objects

-What is it?

- A Pen

- A Book

- Paper

- A Pencil

- Pick up …

- Put down…

 

Movements in the classroom:

- The “Hello can you clap your hand” song

- “Make a Circle” Song SS1

- “Please Sit Down” song SS1

- “We all fall down” song

-Activity: point, say and color.

Week 11

Classroom objects

-Table, Chair, Crayon.

-Shh! Be Quiet

-Listen (Review)

Movements in the classroom:

- The “Hello can you clap your hand” song

- “Make a Circle” Song SS1

- “Please Sit Down”

- “We all fall down”

Games related to things in the classroom.

-Find it!

Week 12

Classroom objects and review.

- Review all the words

 

-Tidy up

-Let’s go!

Movements in the classroom:

- The “Hello can you clap your hand” song

- “Make a Circle” Song

- “Please Sit Down”

- “We all fall down”

- “Clean up” song

-Match it worksheet.

 

-What is it?

Point and name.

Week 13:

End of course summary.

Assessment: Focusing on phonics and word recognition.

-What can the students remember?

-Focus on the strengths and weaknesses of the child

-Confidence: can the student produce the language in front of the class?

-Complete certificates for Sun Class/Assess if they’re ready for Moon or Tiny Talk.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ JUST KIDS
Tầng 3 trường Mầm non Just Kids, Khu phức hợp Mandarin Garden, Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline
0912.276.889
Số lượng người truy cập:
025105077
Số người đang online:
4