Lich học tuần thứ 4 tháng 10/2013

No

Class

Date

Time

Floor

Teacher

Teacher

Assistant

Week,

Unit, Lesson

1.      

JP3A1A

Tuesday

5.30-7.30

PM

CR3, 3rd floor

TTNN

Kim

Chung

Jolly Phonics 3 Lesson 4

2.      

JP3A1B

CR 4,

3rd floor

TTNN

Gillian

Nhung

Jolly Phonics 3 Lesson 4

3.      

Test

Wenesday

5.30-7.30

PM

CR1, 2nd floor

TTNN

Kim

Van

 

 

4.      

JP1A4

5.45-7.45

PM

CR3, 3rd floor TTNN

Gillian  

Hoang Anh

Lesson 39,40

5.      

JP2A3

Friday

5.15-7.15

PM

CR1, 2nd floor

TTNN

Riyaz

Nhung

Lesson 36,37

6.      

JB2B2

5.30-7.30

PM

CR3, 3rd floor TTNN

Beth

Chung

BP2 : Unit 7
JP : Lesson 22

7.      

JB2B4

CR4, 3rd floor TTNN

Gillian

Nhung MN

BP2 :Unit 7, Lesson 2
JP3 : Lesson 22

8.      

LB1+ P1

Saturday

 

 

 

3.00 - 6.00

PM

CR5, 4th floor

TTNN

Beth

Duyến

Unit 2

9.      

JB1A1

9.00-11.30

AM

CR4, 3rd floor

TTNN

Riyaz

Nguyet

JP1: Lesson 24
BP1: T18 & T19

10. 

ODI1A5

9.00-11.0

AM

CR1, 3rd floor

NTĐ

Kim

Hien

Unit 5

Lesson 2

11. 

MLI1A2

Music & Dance, 3rd floor - NTĐ

Mathew

Tu/Duc

Unit 2 Lesson 4

12. 

MLI1A1

Playroom 2nd floor, NTĐ

Beth

Hang/Nhan

Unit 4

13. 

ODI2A2

CR3, 3rd floor

TTNN

Gillian

Chung

Unit 4

Lesson 3

14. 

JO3A1

9.00-11.00

AM

CR4, 4th floor

C6 NTĐ

Mel

Duyen

Lesson 12

15. 

BP2B7

8.30 -11.30

AM

CR1, 2nd floor

TTNN

Karen

Huyen

Unit 9: T102 - 106

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ JUST KIDS
Tầng 3 trường Mầm non Just Kids, Khu phức hợp Mandarin Garden, Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline
0912.276.889
Số lượng người truy cập:
024690151
Số người đang online:
7