Lich hoc tuan 4 thang 12

No

Class

Date

Time

Floor

Teacher

Teacher

Assistant

Week,

Unit, Lesson

 1.  

JP3A1A

Tuesday

5.30-7.30

PM

CR3, 3rd floor

TTNN

Gillian

Nhung

JP3: Lesson 31&32

 1.  

Test

Wenesday

5.30-7.30

PM

CR1, 2nd floor

TTNN

Kim

Que

 

Nghỉ Giáng sinh 

 1.  

JP2A4

5.45-7.45

PM

CR3, 3rd floor TTNN

Gillian  

Hoang Anh

Jolly Phonics 2:

Lesson 7,8

 1.  

JB2A3

Friday

5.15-7.15

PM

CR1, 2nd floor

TTNN

Riyaz

Nhung

Jolly Phonics 2: Lesson 35, 36

 1.  

JB2B2

5.30-7.30

PM

CR3, 3rd floor TTNN

Gillian

Chung

BP2 :
Unit 8 : Lesson 3

JP3 : Lesson 30

 1.  

JB2B4

CR4, 3rd floor TTNN

 1.  

LB1+ P1

Saturday

 

 

 

3.00 - 6.00

PM

CR5, 4th floor

TTNN

Beth

Duyến

Use of English T37

Writing n Review T38

 1.  

JB1A1

9.00-11.30

AM

CR4, 3rd floor

TTNN

Riyaz

Nguyet

JP1: Lesson 33
BP1:Unit 3 T36-37

 1.  

ODI1A5

9.00-11.00

AM

CR1, 3rd floor

NTĐ

Kim

Hien

Unit 6

Lesson 6

 1.  

MLI1A2

Music & Dance, 3rd floor - NTĐ

Mathew

Tu

Review & Assessment

 1.  

MLI1A1

Playroom 2nd floor, NTĐ

Beth

Chung

Assessment

 1.  

ODI2A2

CR3, 3rd floor

TTNN

Gillian

Yen

Unit 6: Lesson 1

 1.  

JO3A1

9.00-11.00

AM

CR4, 4th floor

C6 NTĐ

Phoebe

Thao

Assessment

 1.  

BP3B7

8.30 -11.30

AM

CR1, 2nd floor

TTNN

Karen

Huyen

Backpack 3

Unit 1: Lesson 3

 1.  

TT2B15

3.00-5.00

PM

CR4, 4th floor

C6, NTĐ

Riyaz

Nguyet

Review

 1.  

LB1P1

2.00-5.00 PM

CR3, 3rd floor TTNN

Gillian

Duyến

Unit 4: Introduction, Grammar T36-37

Dictionary corner T37

 1.  

LB2FCE

3.00-6.00 PM

CR6, 4th floor

TTNN

Beth

Duyến

Reading 2 T27-28
Writing & review unit

 1.  

LA2K1

3.30-6.30 PM

CR1, 2nd floor

TTNN

Gillian

Tú/Chung

BP4: Language in the real world SB4-5

LA2: Review grammar

 1.  

SUN1A4

 

3.00 – 5.00

PM

CR1, 3rd floor

C6, NTĐ

Kim

Thao

Lesson 6: Review Shapes and Numbers

 1.  

ML1A3

Saturday

3.00-500

PM

Music & Dance, 3rd floor - NTĐ

Phoebe

Chung

Unit 3:

Review Unit

 1.  

ODI1A6

5.15- 7.15 PM

CR1, 3rd floor

C6, NTĐ

Math

Ngoc Anh

Assessment & Feedback

 1.  

JM3A14

Sunday

3.00-5.30 PM

CR3, 3rd floor

TTNN

Gill

Hien

JP: lesson 18

MLI: Unit 4

 1.  

ODI2A4

5.30-7.30 PM

CR3, 3rd floor

TTNN

Martin

Unit 4: lesson 4

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ JUST KIDS
Tầng 3 trường Mầm non Just Kids, Khu phức hợp Mandarin Garden, Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline
0912.276.889
Số lượng người truy cập:
024690153
Số người đang online:
9