Báo cáo kết quả test tháng 8 ODI2A2

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ TEST THÁNG 8 – ODI2A2

 

STT

Họ tên học sinh

Tổng số điểm

Nhận xét chung Test Unit 2

1

Công Huy

34/50

Bài 2 với chủ điểm Gia đình sử dụng các thành viên trong gia đình để nói xem họ ở đâu. Đồng thời bài 2 cũng cung cấp từ mới về các nơi làm việc, cũng như nơi mà mọi người có thể đang ở đó. Về phần nghe thì con làm khá tốt, con nghe và đánh số được. Tuy nhiên, khi yêu cầu viết lại từ đó thì con chưa viết được. Phần nghe về các âm, chữ cái, và từ con làm tốt. Nối câu hỏi và câu trả lời con làm tốt.

 

2

Bảo Trâm

40/50

Bài 2 với chủ điểm Gia đình sử dụng các thành viên trong gia đình để nói xem họ ở đâu. Đồng thời bài 2 cũng cung cấp từ mới về các nơi làm việc, cũng như nơi mà mọi người có thể đang ở đó. Về phần nghe thì con làm khá tốt, con nghe và đánh số được. Tuy nhiên, khi yêu cầu viết lại từ đó thì con viết còn bị sai 1 số từ. Phần nghe về các âm, chữ cái, và từ con làm tốt. Nối câu hỏi và câu trả lời con làm tốt.

 

3

Minh

43/50

Bài 2 với chủ điểm Gia đình sử dụng các thành viên trong gia đình để nói xem họ ở đâu. Đồng thời bài 2 cũng cung cấp từ mới về các nơi làm việc, cũng như nơi mà mọi người có thể đang ở đó. Về phần nghe thì con làm khá tốt, con nghe và đánh số được. Tuy nhiên, khi yêu cầu viết lại từ đó thì con viết còn bị sai 1 số từ. Phần nghe về các âm, chữ cái, và từ con làm tốt. Nối câu hỏi và câu trả lời con làm tốt.

 

4

Huy Tùng

46/50

Bài 2 với chủ điểm Gia đình sử dụng các thành viên trong gia đình để nói xem họ ở đâu. Đồng thời bài 2 cũng cung cấp từ mới về các nơi làm việc, cũng như nơi mà mọi người có thể đang ở đó. Về phần nghe thì con làm khá tốt, con nghe và đánh số được. Tuy nhiên, khi yêu cầu viết lại từ đó thì con viết còn bị sai 2 từ. Phần nghe về các âm, chữ cái, và từ con làm tốt. Nối câu hỏi và câu trả lời con làm tốt.

 

5

Ly

32/50

Bài 2 với chủ điểm Gia đình sử dụng các thành viên trong gia đình để nói xem họ ở đâu. Đồng thời bài 2 cũng cung cấp từ mới về các nơi làm việc, cũng như nơi mà mọi người có thể đang ở đó. Về phần nghe thì con làm khá tốt, con nghe và đánh số được. Tuy nhiên, khi yêu cầu viết lại từ đó thì con chưa viết được. Phần nghe về các âm, chữ cái, và từ con làm tốt. Nối câu hỏi và câu trả lời con làm tốt.

 

6

Gia Khánh

46/50

Bài 2 với chủ điểm Gia đình sử dụng các thành viên trong gia đình để nói xem họ ở đâu. Đồng thời bài 2 cũng cung cấp từ mới về các nơi làm việc, cũng như nơi mà mọi người có thể đang ở đó. Về phần nghe thì con làm khá tốt, con nghe và đánh số được. Tuy nhiên, khi yêu cầu viết lại từ đó thì con viết còn bị sai 2 từ. Phần nghe về các âm, chữ cái, và từ con làm tốt. Nối câu hỏi và câu trả lời con làm tốt.

 

7

Đăng Minh

47/50

Bài 2 với chủ điểm Gia đình sử dụng các thành viên trong gia đình để nói xem họ ở đâu. Đồng thời bài 2 cũng cung cấp từ mới về các nơi làm việc, cũng như nơi mà mọi người có thể đang ở đó. Về phần nghe thì con làm khá tốt, con nghe và đánh số được. Tuy nhiên, khi yêu cầu viết lại từ đó thì con viết còn bị sai 2 từ. Phần nghe về các âm, chữ cái, và từ con làm tốt. Nối câu hỏi và câu trả lời con làm tốt.

 

8

Vi Thảo

44/50

Bài 2 với chủ điểm Gia đình sử dụng các thành viên trong gia đình để nói xem họ ở đâu. Đồng thời bài 2 cũng cung cấp từ mới về các nơi làm việc, cũng như nơi mà mọi người có thể đang ở đó. Về phần nghe thì con làm khá tốt, con nghe và đánh số được. Tuy nhiên, khi yêu cầu viết lại từ đó thì con viết còn bị sai 2 từ. Phần nghe về các âm, chữ cái, và từ con làm tốt. Nối câu hỏi và câu trả lời con làm tốt.

 

9

Nhã Uyên

32/50

Bài 2 với chủ điểm Gia đình sử dụng các thành viên trong gia đình để nói xem họ ở đâu. Đồng thời bài 2 cũng cung cấp từ mới về các nơi làm việc, cũng như nơi mà mọi người có thể đang ở đó. Về phần nghe thì làm còn sai nhiều. Đồng thời bài nghe có yêu cầu viết lại từ đó thì con chưa viết được. Phần nghe về các âm, chữ cái, và từ con làm tốt. Nối câu hỏi và câu trả lời con làm tốt.

 

10

Hà Phương

44/50

Bài 2 với chủ điểm Gia đình sử dụng các thành viên trong gia đình để nói xem họ ở đâu. Đồng thời bài 2 cũng cung cấp từ mới về các nơi làm việc, cũng như nơi mà mọi người có thể đang ở đó. Về phần nghe thì con bị sai 2 câu. Phần khi yêu cầu viết lại từ con làm tốt, con chỉ bị sai 1 từ. Phần nghe về các âm, chữ cái, và từ con làm tốt. Nối câu hỏi và câu trả lời con làm tốt.

 

 

11

Duy Anh

42/50

Bài 2 với chủ điểm Gia đình sử dụng các thành viên trong gia đình để nói xem họ ở đâu. Đồng thời bài 2 cũng cung cấp từ mới về các nơi làm việc, cũng như nơi mà mọi người có thể đang ở đó. Về phần nghe thì con làm khá tốt, con nghe và đánh số được. Tuy nhiên, khi yêu cầu viết lại từ đó thì con viết còn bị sai 3 từ. Phần nghe về các âm, chữ cái, và từ con làm tốt. Nối câu hỏi và câu trả lời con làm tốt.

 

12

Hiền My

38/50

Bài 2 với chủ điểm Gia đình sử dụng các thành viên trong gia đình để nói xem họ ở đâu. Đồng thời bài 2 cũng cung cấp từ mới về các nơi làm việc, cũng như nơi mà mọi người có thể đang ở đó. Về phần nghe thì con làm khá tốt, con nghe và đánh số được. Tuy nhiên, khi yêu cầu viết lại từ đó thì con viết còn bị sai 2 từ. Phần nghe về các âm, chữ cái, và từ con làm tốt. Nối câu hỏi và câu trả lời con làm chưa tốt. Con bị sai 3/4 câu 

 

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ JUST KIDS
Tầng 3 trường Mầm non Just Kids, Khu phức hợp Mandarin Garden, Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline
0912.276.889
Số lượng người truy cập:
024690154
Số người đang online:
1 0