Báo cáo kết quả test tháng 8 ODI1A6

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ TEST THÁNG 8 – ODI1A6

 

STT

Họ tên học sinh

Tổng số điểm

Nhận xét chung Test Unit 1

1

Phương Linh

42/42

Với chủ đề "My birthday" của bài 1 con đã học được học về số, màu sắc, về những đồ vật cho sinh nhật và học một số âm như: a, p, s, t ( khởi đầu cho phần ngữ âm của sách). Điểm con đạt tối đa kết quả bài Test 1. Phần nghe con làm tốt, đều phân biệt và khoanh tròn được màu sắc, nhân vật. Các phần về nghe và to chữ cái con làm tốt, cũng như nghe và khoanh từ con làm đúng hết. Phần nối từ với tranh con làm tốt.

 

2

Trung Hiếu

32/42

Với chủ đề "My birthday" của bài 1 con đã học được học về số, màu sắc, về những đồ vật cho sinh nhật và học một số âm như: a, p, s, t ( khởi đầu cho phần ngữ âm của sách). . Phần nghe con làm tốt, đều phân biệt và khoanh tròn được màu sắc, nhân vật. Các phần về nghe và tô chữ cái con làm tốt, cũng như nghe và khoanh từ con làm đúng hết. Phần nối từ với tranh con làm được 2/5 câu nên con bị trừ nhiều điểm ở phần này

 

3

Cẩm Tú

35/42

Với chủ đề "My birthday" của bài 1 con đã học được học về số, màu sắc, về những đồ vật cho sinh nhật và học một số âm như: a, p, s, t ( khởi đầu cho phần ngữ âm của sách). . Phần nghe con làm tốt, đều phân biệt và khoanh tròn được màu sắc, nhân vật. Các phần về nghe và tô chữ cái con làm được 2/4 câu, cũng như nghe và khoanh từ con làm được 3/4. Phần nối từ với tranh con làm tốt.

 

4

Ngọc Anh

28/42

Với chủ đề "My birthday" của bài 1 con đã học được học về số, màu sắc, về những đồ vật cho sinh nhật và học một số âm như: a, p, s, t ( khởi đầu cho phần ngữ âm của sách). . Phần nghe con làm chưa được tốt phần đánh số vào nhân vật , phần phân biệt và khoanh tròn màu sắc con làm tốt. Các phần về nghe và tô chữ cái con làm được 2/4 câu, cũng như nghe và khoanh từ con làm được 2/4. Phần nối từ với tranh con làm được 2/5 câu

 

5

Bảo Ngọc

30/42

Với chủ đề "My birthday" của bài 1 con đã học được học về số, màu sắc, về những đồ vật cho sinh nhật và học một số âm như: a, p, s, t ( khởi đầu cho phần ngữ âm của sách). . Phần nghe con làm chưa được tốt phần đánh số vào nhân vật, phần phân biệt và khoanh tròn màu sắc con làm tốt. Các phần về nghe và tô chữ cái con làm được 3/4 câu, cũng như nghe và khoanh từ con làm được 3/4. Phần nối từ với tranh con làm được 3/5 câu

 

6

Thái

39/42

Với chủ đề "My birthday" của bài 1 con đã học được học về số, màu sắc, về những đồ vật cho sinh nhật và học một số âm như: a, p, s, t ( khởi đầu cho phần ngữ âm của sách). . Phần nghe con làm tốt, đều phân biệt và khoanh tròn được màu sắc, nhân vật. Các phần về nghe và tô chữ cái con làm được 3/4 câu, cũng như nghe và khoanh từ con làm được 3/4 câu. Phần nối từ với tranh con làm tốt.

 

7

Việt Dũng

41/42

Với chủ đề "My birthday" của bài 1 con đã học được học về số, màu sắc, về những đồ vật cho sinh nhật và học một số âm như: a, p, s, t ( khởi đầu cho phần ngữ âm của sách). . Phần nghe con làm tốt, đều phân biệt và khoanh tròn được màu sắc, nhân vật. Các phần về nghe và to chữ cái con làm tốt, con chỉ sai 1 câu trong phần nghe và khoanh từ con làm đúng hết. Phần nối từ với tranh con làm tốt.

 

8

Lê Phương Anh

38/42

Với chủ đề "My birthday" của bài 1 con đã học được học về số, màu sắc, về những đồ vật cho sinh nhật và học một số âm như: a, p, s, t ( khởi đầu cho phần ngữ âm của sách). . Phần nghe con làm chưa được tốt phần đánh số vào nhân vật, phần phân biệt và khoanh tròn màu sắc con làm tốt. Các phần về nghe và tô chữ cái con làm tốt, cũng như nghe và khoanh từ con làm tốt. Phần nối từ với tranh con làm tốt.

 

9

Nhung

42/42

Với chủ đề "My birthday" của bài 1 con đã học được học về số, màu sắc, về những đồ vật cho sinh nhật và học một số âm như: a, p, s, t ( khởi đầu cho phần ngữ âm của sách). Điểm con đạt tối đa kết quả bài Test 1. Phần nghe con làm tốt, đều phân biệt và khoanh tròn được màu sắc, nhân vật. Các phần về nghe và to chữ cái con làm tốt, cũng như nghe và khoanh từ con làm đúng hết. Phần nối từ với tranh con làm tốt.

 

10

Anh Đức

23/42

Với chủ đề "My birthday" của bài 1 con đã học được học về số, màu sắc, về những đồ vật cho sinh nhật và học một số âm như: a, p, s, t ( khởi đầu cho phần ngữ âm của sách). Điểm con đạt tối đa kết quả bài Test 1. Phần nghe con làm tốt phần đánh số nhân vật, nhưng nghe phần màu sắc để khoanh tròn con làm chưa tốt. Các phần về nghe và tô chữ cái con làm tốt, cũng như nghe và khoanh từ con làm đúng hết. Tương tự phần nối từ với tranh con làm chưa tốt.

 

11

Gia Khánh

38/42

Với chủ đề "My birthday" của bài 1 con đã học được học về số, màu sắc, về những đồ vật cho sinh nhật và học một số âm như: a, p, s, t ( khởi đầu cho phần ngữ âm của sách). . Phần nghe con làm tốt, đều phân biệt và khoanh tròn được màu sắc, nhân vật. Các phần về nghe và tô chữ cái con làm tốt. Phần nối từ với tranh con làm được 3/5 câu

 

12

Trí Bách

34/42

Với chủ đề "My birthday" của bài 1 con đã học được học về số, màu sắc, về những đồ vật cho sinh nhật và học một số âm như: a, p, s, t ( khởi đầu cho phần ngữ âm của sách). . Phần nghe con làm tốt, đều phân biệt và khoanh tròn được màu sắc, nhân vật. Các phần về nghe và tô chữ cái con làm chưa được tốt. Phần nối từ với tranh con làm được 2/5 câu

 

13

Hà Linh

42/42

Với chủ đề "My birthday" của bài 1 con đã học được học về số, màu sắc, về những đồ vật cho sinh nhật và học một số âm như: a, p, s, t ( khởi đầu cho phần ngữ âm của sách). Điểm con đạt tối đa kết quả bài Test 1. Phần nghe con làm tốt, đều phân biệt và khoanh tròn được màu sắc, nhân vật. Các phần về nghe và to chữ cái con làm tốt, cũng như nghe và khoanh từ con làm đúng hết. Phần nối từ với tranh con làm tốt.

 

14

Tuấn Hưng

20/42

Với chủ đề "My birthday" của bài 1 con đã học được học về số, màu sắc, về những đồ vật cho sinh nhật và học một số âm như: a, p, s, t ( khởi đầu cho phần ngữ âm của sách). . Phần nghe con làm chưa tốt phần đánh số nhân vật, nhưng nghe phần màu sắc để khoanh tròn con làm tốt. Các phần về nghe và tô chữ cái con làm tốt, cũng như nghe và khoanh từ con làm tốt. Phần nối từ với tranh con chưa làm được.

 

15

Gia Hưng

29/42

Với chủ đề "My birthday" của bài 1 con đã học được học về số, màu sắc, về những đồ vật cho sinh nhật và học một số âm như: a, p, s, t ( khởi đầu cho phần ngữ âm của sách). . Phần nghe con làm chưa tốt phần đánh số nhân vật, nhưng nghe phần màu sắc để khoanh tròn con làm tốt. Các phần về nghe và tô chữ cái con làm tốt, cũng như nghe và khoanh từ con làm tốt. Phần nối từ với tranh con làm được 4/5

 

16

Đỗ Anh Quân

27/42

Với chủ đề "My birthday" của bài 1 con đã học được học về số, màu sắc, về những đồ vật cho sinh nhật và học một số âm như: a, p, s, t ( khởi đầu cho phần ngữ âm của sách). . Phần nghe con làm chưa tốt phần đánh số nhân vật, phần nghe phần màu sắc để khoanh tròn con làm chưa tốt. Các phần về nghe và tô chữ cái con làm được 1/4, cũng như nghe và khoanh từ con làm được 2/4. Phần nối từ với tranh con làm được 10/10

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ JUST KIDS
Tầng 3 trường Mầm non Just Kids, Khu phức hợp Mandarin Garden, Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline
0912.276.889
Số lượng người truy cập:
024690201
Số người đang online:
1 2