Báo cáo kết quả test tháng 8 BP3A4

BÁO CÁO KẾT QUẢ TEST THÁNG 8- LỚP BP3A4

 

 

STT

Họ tên học sinh

 Test Unit 4

Tổng số điểm

1

Thu Trà

Bài 3 con học về động vật. Nhìn chung các bài nghe con đều làm tốt, con nắm được cách sử dụng has to, have to. Con đã sử dụng đúng các giới từ như always, usually, sometimes hoặc never. Bài Unit test 3 nhìn chung con làm tốt. Nhưng bài Unit Practice Test 3 con làm chưa được điểm tối đa. Bài về phần viết lại từ, con hiểu đó là từ gì và con viết lại rất tốt. Phần viết lại câu con làm khá tốt chỉ sai 2 lỗi nhỏ. Well done!!!

 

11/11 và 7/10

2

Bảo Nguyên

Bài 3 con học về động vật. Nhìn chung các bài nghe con đều làm tốt, con nắm được cách sử dụng has to, have to. Con đã sử dụng đúng các giới từ như always, usually, sometimes hoặc never. Bài Unit test 3 nhìn chung con làm tốt. Nhưng bài Unit Practice Test 3 con làm chưa được tốt. Bài về phần viết lại từ, con hiểu đó là từ gì nhưng khi viết lại con viết sai. Tương tự với phần viết câu, con hiểu cách làm và cấu trúc câu nhưng con sai phần spelling các từ đó khá nhiều nên bị trừ điểm nặng ở những phần đó.

 

10/11 và 4/10

4

Hải My

Bài 3 con học về động vật. Nhìn chung các bài nghe con đều làm tốt, con nắm được cách sử dụng has to, have to. Con đã sử dụng đúng các giới từ như always, usually, sometimes hoặc never. Bài Unit test 3 nhìn chung con làm tốt. Nhưng bài Unit Practice Test 3 con làm chưa được tốt. Bài về phần viết lại từ, con hiểu đó là từ gì và khi viết lại con viết tốt. Tương tự với phần viết câu, con hiểu cách làm và cấu trúc câu, con sai 2/6 câu ở phần viết câu.

 

10/11 và 6/10

5

Thùy Linh

Bài 3 con học về động vật. Nhìn chung các bài nghe con đều làm tốt, con nắm được cách sử dụng has to, have to. Con đã sử dụng đúng các giới từ như always, usually, sometimes hoặc never. Bài Unit test 3 nhìn chung con làm tốt. Nhưng bài Unit Practice Test 3 con làm chưa được tốt. Bài về phần viết lại từ, con hiểu đó là từ gì nhưng khi viết lại con viết sai. Tương tự với phần viết câu, con hiểu cách làm và cấu trúc câu nhưng con sai phần spelling các từ đó khá nhiều nên bị trừ điểm nặng ở những phần đó.

 

10/11 và 4.5/10

6

Linh Đan

Bài 3 con học về động vật. Nhìn chung các bài nghe con đều làm tốt, con nắm được cách sử dụng has to, have to. Con đã sử dụng đúng các giới từ như always, usually, sometimes hoặc never. Bài Unit test 3 nhìn chung con làm tốt. Bài Unit Practice Test 3 con làm rất tốt. Con viết lại được các từ chính xác, viết câu và cấu trúc câu tốt.

 

11/11 và 9.5/10

8

Huy Khôi

Bài 3 con học về động vật. Nhìn chung các bài nghe con đều làm tốt, con nắm được cách sử dụng has to, have to. Con đã hiểu cách sử dụng các giới từ như always, usually, sometimes hoặc never, tuy nhiên con chỉ bị sai 1 từ Bài Unit test 3 nhìn chung con làm tốt. Nhưng bài Unit Practice Test 3 con làm chưa được tốt. Bài về phần viết lại từ, con hiểu đó là từ gì nhưng khi viết lại con viết sai. Tương tự với phần viết câu, con hiểu cách làm và cấu trúc câu nhưng con sai phần spelling các từ đó khá nhiều nên bị trừ điểm nặng ở những phần đó.

 

10/11 và 4/10

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ JUST KIDS
Tầng 3 trường Mầm non Just Kids, Khu phức hợp Mandarin Garden, Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline
0912.276.889
Số lượng người truy cập:
024690197
Số người đang online:
1 1