Từ năm học 2018-2019, với truyền thống và thế mạnh đặc biệt về Tiếng Anh trong độ tuổi mầm non, Trung tâm Ngoại ngữ Just Kids sẽ tập trung vào các khoá học Tiếng Anh chuyên sâu cho độ tuổi Mầm non.

Các khoá học Tiếng Anh giành cho độ tuổi Mầm non của TTNN Just Kids được xây dựng dựa trên nguyên tắc CLIL – Content - Language Integrated Learning, nơi học sinh không chỉ học Tiếng Anh mà còn học nội dung bằng Tiếng Anh, cho học sinh một nền tảng Tiếng Anh chuẩn xác, tự nhiên, chuyên sâu và tư duy phản biện, sáng tạo nhất cùng các nội dung cập nhật với sự thay đổi của thế giới.

Chương trình Show and Tell dành cho độ tuổi 3-4, 4-5, 5-6: Chương trình tập trung vào Kỹ năng nói và thuyết trình cho học sinh, Show and Tell. Cũng dựa theo Giáo trình Show and Tell, chương trình Show and Tell là sự kết nối ngôn ngữ theo chủ điểm và kết nối kỹ năng ngôn ngữ cho học sinh để học sinh có thể tự tin trình bày ý tưởng (Show and Tell) theo một vòng tròn logic từ đặt câu hỏi chủ đề, chơi, đọc, làm toán, tậpnói, khám phá, trình bày ý tưởng và thuyết trình theo chủ đề đó. Thời lượng học: 2h/buổi/tuần – Học phí 950,000/tháng/4 buổi.

Chương trình Wonders Skills dành cho độ tuổi 5-6: Chương trình Wonder Skills tập trung vào Kỹ năng đọc, bao gồm đọc độc lập, đọc hiểu, phản hồi với bài đọc giúp trẻ hoàn thiện kỹ năng đọc, mở rộng vốn từ vựng và cấu trúc câu theo chủ đề, cho trẻ mở rộng thêm nhiều nội dung ngôn ngữ và văn học, tạo niềm yêu thích đọc sách và nâng cao kiến thức xã hội cho trẻ. Đây là tiền đề tốt nhất cho trẻ vào lớp 1 đặc biệt với học sinh muốn vào các môi trường học chương trình Quốc tế. Thời lượng học: 2h/buổi/tuần – Họcphí 950,000/tháng/4 buổi.

Ghi chú: Nếu là học sinh Mầm non Just Kids, những chương trình này không ảnh hưởng đến chương trình Tiếng Anh của Just Kids trong tuần.

Chương trình Foundation dành cho học sinh 5-6 tuổi: Chương trình kết hợp Tiếng Anh theo hướng bản ngữ và Toán, làm tiền đề cho học sinh vào lớp 1 các trường Song ngữ và Quốc tế. Học sinh học chương trình Foundation với tiêu chí đầu ra vào lớp 1 theo Khung của Úc.

Ngữ liệu giảng dạy cho chương trình Foundation gồm Giáo trình Show and Tell cấp độ 3 dành cho học sinh 5-6 tuổi, Giáo trình Targeting Maths tạo nên nền tảng Toán bằng Tiếng Anh cho học sinh chuẩn bị vào lớp 1 và Giáo trình Jolly Phonics tạo nền tảng đọc – viết độc lập cho học sinh.

Học sinh sẽ vào lớp 1 với đầy đủ mọi kỹ năng, kiến thức bằng Tiếng Anh cơ bản và chắc chắn nhất từ Chương trình Foundation này. Thời lượng: 3h/buổi – Học phí: 1.500.000/tháng/4 buổi. Sáng hoặc chiều Thứ Bảy.

Ghi chú: Học sinh đang học chương trình Mẫu giáo lớn của Just Kids không cần học chương trình này.

Giảng dạy 100% bởi Giáo viên bản ngữ Just Kids trình độ cao, dày dặn kinh nghiệm dạy mầm non và cam kết lâu dài.

Học vào Sáng – Chiều ngày Thứ 7 và các buổi chiều trong tuần (Thứ Ba – Thứ Sáu: 4.00-6.00PM – tuỳ vào số lượng đăng ký)

Click vào Đăng ký để nhận thông tin về chương trình học và các ưu đãi từ Justkids ngay hôm nay

Tham khảo thêm tại website: http://justkids.edu.vn Hoặc Just kids kindergartens and language centres để biết thêm thông tin chi tiết.

Từ năm học 2018-2019, với truyền thống và thế mạnh đặc biệt về Tiếng Anh trong độ tuổi mầm non, Trung tâm Ngoại ngữ Just Kids sẽ tập trung vào các khoá học Tiếng Anh chuyên sâu cho độ tuổi Mầm non.

Các khoá học Tiếng Anh giành cho độ tuổi Mầm non của TTNN Just Kids được xây dựng dựa trên nguyên tắc CLIL – Content - Language Integrated Learning, nơi học sinh không chỉ học Tiếng Anh mà còn học nội dung bằng Tiếng Anh, cho học sinh một nền tảng Tiếng Anh chuẩn xác, tự nhiên, chuyên sâu và tư duy phản biện, sáng tạo nhất cùng các nội dung cập nhật với sự thay đổi của thế giới.

Chương trình Show and Tell dành cho độ tuổi 3-4, 4-5, 5-6: Chương trình tập trung vào Kỹ năng nói và thuyết trình cho học sinh, Show and Tell. Cũng dựa theo Giáo trình Show and Tell, chương trình Show and Tell là sự kết nối ngôn ngữ theo chủ điểm và kết nối kỹ năng ngôn ngữ cho học sinh để học sinh có thể tự tin trình bày ý tưởng (Show and Tell) theo một vòng tròn logic từ đặt câu hỏi chủ đề, chơi, đọc, làm toán, tậpnói, khám phá, trình bày ý tưởng và thuyết trình theo chủ đề đó. Thời lượng học: 2h/buổi/tuần – Học phí 950,000/tháng/4 buổi.

Chương trình Wonders Skills dành cho độ tuổi 5-6: Chương trình Wonder Skills tập trung vào Kỹ năng đọc, bao gồm đọc độc lập, đọc hiểu, phản hồi với bài đọc giúp trẻ hoàn thiện kỹ năng đọc, mở rộng vốn từ vựng và cấu trúc câu theo chủ đề, cho trẻ mở rộng thêm nhiều nội dung ngôn ngữ và văn học, tạo niềm yêu thích đọc sách và nâng cao kiến thức xã hội cho trẻ. Đây là tiền đề tốt nhất cho trẻ vào lớp 1 đặc biệt với học sinh muốn vào các môi trường học chương trình Quốc tế. Thời lượng học: 2h/buổi/tuần – Họcphí 950,000/tháng/4 buổi.

Ghi chú: Nếu là học sinh Mầm non Just Kids, những chương trình này không ảnh hưởng đến chương trình Tiếng Anh của Just Kids trong tuần.

Chương trình Foundation dành cho học sinh 5-6 tuổi: Chương trình kết hợp Tiếng Anh theo hướng bản ngữ và Toán, làm tiền đề cho học sinh vào lớp 1 các trường Song ngữ và Quốc tế. Học sinh học chương trình Foundation với tiêu chí đầu ra vào lớp 1 theo Khung của Úc.

Ngữ liệu giảng dạy cho chương trình Foundation gồm Giáo trình Show and Tell cấp độ 3 dành cho học sinh 5-6 tuổi, Giáo trình Targeting Maths tạo nên nền tảng Toán bằng Tiếng Anh cho học sinh chuẩn bị vào lớp 1 và Giáo trình Jolly Phonics tạo nền tảng đọc – viết độc lập cho học sinh.

Học sinh sẽ vào lớp 1 với đầy đủ mọi kỹ năng, kiến thức bằng Tiếng Anh cơ bản và chắc chắn nhất từ Chương trình Foundation này. Thời lượng: 3h/buổi – Học phí: 1.500.000/tháng/4 buổi. Sáng hoặc chiều Thứ Bảy.

Ghi chú: Học sinh đang học chương trình Mẫu giáo lớn của Just Kids không cần học chương trình này.

Giảng dạy 100% bởi Giáo viên bản ngữ Just Kids trình độ cao, dày dặn kinh nghiệm dạy mầm non và cam kết lâu dài.

Học vào Sáng – Chiều ngày Thứ 7 và các buổi chiều trong tuần (Thứ Ba – Thứ Sáu: 4.00-6.00PM – tuỳ vào số lượng đăng ký)

Click vào Đăng ký để nhận thông tin về chương trình học và các ưu đãi từ Justkids ngay hôm nay

Tham khảo thêm tại website: http://justkids.edu.vn Hoặc Just kids kindergartens and language centres để biết thêm thông tin chi tiết.

Từ năm học 2018-2019, với truyền thống và thế mạnh đặc biệt về Tiếng Anh trong độ tuổi mầm non, Trung tâm Ngoại ngữ Just Kids sẽ tập trung vào các khoá học Tiếng Anh chuyên sâu cho độ tuổi Mầm non.

Các khoá học Tiếng Anh giành cho độ tuổi Mầm non của TTNN Just Kids được xây dựng dựa trên nguyên tắc CLIL – Content - Language Integrated Learning, nơi học sinh không chỉ học Tiếng Anh mà còn học nội dung bằng Tiếng Anh, cho học sinh một nền tảng Tiếng Anh chuẩn xác, tự nhiên, chuyên sâu và tư duy phản biện, sáng tạo nhất cùng các nội dung cập nhật với sự thay đổi của thế giới.

Chương trình Show and Tell dành cho độ tuổi 3-4, 4-5, 5-6: Chương trình tập trung vào Kỹ năng nói và thuyết trình cho học sinh, Show and Tell. Cũng dựa theo Giáo trình Show and Tell, chương trình Show and Tell là sự kết nối ngôn ngữ theo chủ điểm và kết nối kỹ năng ngôn ngữ cho học sinh để học sinh có thể tự tin trình bày ý tưởng (Show and Tell) theo một vòng tròn logic từ đặt câu hỏi chủ đề, chơi, đọc, làm toán, tậpnói, khám phá, trình bày ý tưởng và thuyết trình theo chủ đề đó. Thời lượng học: 2h/buổi/tuần – Học phí 950,000/tháng/4 buổi.

Chương trình Wonders Skills dành cho độ tuổi 5-6: Chương trình Wonder Skills tập trung vào Kỹ năng đọc, bao gồm đọc độc lập, đọc hiểu, phản hồi với bài đọc giúp trẻ hoàn thiện kỹ năng đọc, mở rộng vốn từ vựng và cấu trúc câu theo chủ đề, cho trẻ mở rộng thêm nhiều nội dung ngôn ngữ và văn học, tạo niềm yêu thích đọc sách và nâng cao kiến thức xã hội cho trẻ. Đây là tiền đề tốt nhất cho trẻ vào lớp 1 đặc biệt với học sinh muốn vào các môi trường học chương trình Quốc tế. Thời lượng học: 2h/buổi/tuần – Họcphí 950,000/tháng/4 buổi.

Ghi chú: Nếu là học sinh Mầm non Just Kids, những chương trình này không ảnh hưởng đến chương trình Tiếng Anh của Just Kids trong tuần.

Chương trình Foundation dành cho học sinh 5-6 tuổi: Chương trình kết hợp Tiếng Anh theo hướng bản ngữ và Toán, làm tiền đề cho học sinh vào lớp 1 các trường Song ngữ và Quốc tế. Học sinh học chương trình Foundation với tiêu chí đầu ra vào lớp 1 theo Khung của Úc.

Ngữ liệu giảng dạy cho chương trình Foundation gồm Giáo trình Show and Tell cấp độ 3 dành cho học sinh 5-6 tuổi, Giáo trình Targeting Maths tạo nên nền tảng Toán bằng Tiếng Anh cho học sinh chuẩn bị vào lớp 1 và Giáo trình Jolly Phonics tạo nền tảng đọc – viết độc lập cho học sinh.

Học sinh sẽ vào lớp 1 với đầy đủ mọi kỹ năng, kiến thức bằng Tiếng Anh cơ bản và chắc chắn nhất từ Chương trình Foundation này. Thời lượng: 3h/buổi – Học phí: 1.500.000/tháng/4 buổi. Sáng hoặc chiều Thứ Bảy.

Ghi chú: Học sinh đang học chương trình Mẫu giáo lớn của Just Kids không cần học chương trình này.

Giảng dạy 100% bởi Giáo viên bản ngữ Just Kids trình độ cao, dày dặn kinh nghiệm dạy mầm non và cam kết lâu dài.

Học vào Sáng – Chiều ngày Thứ 7 và các buổi chiều trong tuần (Thứ Ba – Thứ Sáu: 4.00-6.00PM – tuỳ vào số lượng đăng ký)

Click vào Đăng ký để nhận thông tin về chương trình học và các ưu đãi từ Justkids ngay hôm nay

Tham khảo thêm tại website: http://justkids.edu.vn Hoặc Just kids kindergartens and language centres để biết thêm thông tin chi tiết.